Velkommen til Galleri Tonne

 

De fleste ting vi omgir oss med trenger vedlikehold. Slik er det også med malerier. Etter år i forurenset luft kan partikkelstøv ha samlet seg på billedflaten, fernissen ha gulnet eller blitt skadet på annen måte. Det kan ha oppstått rift i lerretet eller noe av malingen kan ha skallet av.

Elding, skiftende temperatur, veksling av relativ fuktighet, brann, angrep av mikroorganismer, forurensning, fukt og vann, uheldig transport og ugunstig oppbevaring utgjør en trussel for et kunsverk. For at malerier skal kunne beholde sin kunstneriske og økonomiske verdi for fremtiden, kreves innsikt, kunnskap og betydelig erfaring. Galleri Tonne er landets eldste private restaureringsverksted med nærmere 35 års erfaring. Private kunder med enkeltobjekter og betydelige samlinger er blandt våre oppdragsgivere. En samlet forsikringsbransje har i alle disse årene benyttet seg av vår ekspertise på brann og vannskader.

Galleri Tonne

Galleri Tonne AS © 2018
Man-fre kl. 08-16   -   Østensjøveien 9, Oslo   -   Tlf: 22 64 25 55 / 22 64 25 56   -